Laaja jalkaterveyden kartoitus

Säännöllisyys – ennaltaehkäisy

Jalkaterveyden kartoittaminen on hyvä tehdä noin vuoden välein, jotta mahdollisesti alkavat jalkaterveyden muutokset tulevat ajoissa havaituiksi ja hoito saadaan aloitettua mahdollisimman aikaisin, ennen kuin oireilu ehtii aiheuttaa muutoksia askeltamiseen.

Jalkaterveyden kartoituksessa havainnoidaan alaraajoissa sellaisia muutoksia, jotka vaativat seurantaa, omahoidon ohjausta tai hoitoa sekä huomioidaan sellaiset tekijät, jotka vaarantavat juuri sinun jalkaterveyttäsi lähitulevaisuudessa.

Varpaiden harottaminen kertoo jalkaterän toiminnasta.

Podopolin laajan jalkaterveyden kartoituksen kohteita:

* Alaraajojen linjaus ( vaikuttaa mm. selän nivelten kuormittumiseen )
* Jalkakaarien korkeus ( vaikuttaa mm. jalkineiden valintaan ja jalan kuormittumiseen)
* Jalkapohjien kuormitusalueet (vaikuttavat mm. jalkapohjan ihon kuntoon)
* Jalkapohjien rasvapatjat ( vaikuttavat mm. nivelten kuormittumiseen)
* Jalkaterien pulssit (kertovat mm. valtimoverenkierron tilasta)
* Jalkaterien ihon ja kynsien kunto ( vaikuttaa mm. kynsivallien tulehdusherkkyyteen)
* Nilkkojen liikeradat ( vaikuttavat mm. kävelyn sujuvuuteen)
* Nilkkojen, kantaluiden ja jalkaterien asento ( vaikuttavat mm. pystyasentoon)
* Pinta- ja syvätunto ( vaikuttavat mm. ihomuutosten ja pystyasennon havainnoimiseen)
* Varpaiden kynsien kunto ( vaikuttaa mm. kynsien lyhennysvälineiden vaatimuksiin)
* Varpaiden nivelten liikkuvuudet ( vaikuttavat mm. askelten suuntautumiseen).

Kehon hallinta on yhteydessä jalkaterveyteen. Tässä tasapainoharjoite.

Jalkavaivoista

Useat jalkavaivat (mm. jalkakaaren madaltuminen, känsä, syylä, ns. vaivaisenluu, sisäänkasvava kynsi,halkeileva kantapään iho, jne.) voivat aiheuttaa muutoksia askellukseen ja siten kuormittaa kehon nivelistöä virheellisesti. Nivelistön virheellinen kuormittuminen johtaa pahimmillaan nivelrikkoon ja tekoniveleen.

Jalkavaivat ovat useimmiten ennaltaehkäistävissä

Jalkojen terveys on merkittävä osa yleisterveyttä ja vaikuttaa kaiken ikäisillä toimintakykyyn ja sitä kautta elämänlaatuun. Lähes kaikki jalkavaivat ovat nykyään hoidettavissa, mutta helpointa ja kivuttominta on toimia ennaltaehkäisevästi. Jalkaterveyden muutokset tulevat asiakkaille hyvin usein täydellisinä yllätyksinä, koska niitä on lähes aina mahdoton havaita/tulkita omatoimisesti. Jalkavaivoihin ikäänkuin ajan kanssa pikkuhiljaa tottuu ja alkaa pitää niitä itselleen ominaisena.

Työn vaatimukset ovat työjalkineen valitsemisen keskiössä.

Huomioitavaa

¤Liian suuri jalkine/sukka/pohjallinen on yhtä suuri jalkaterveyden riski kuin liian pieni jalkine/sukka/ pohjallinen.                                                                                                                                ¤Suuri osa jalkavaivoista on lähtöisin tavalla tai toisella epäsopivista jalkineista/sukista/ pohjallisista.                                                                                                                                                          ¤Jalkaterien ihomuutokset syntyvät helposti, mutta vaativat usein pitkäjänteistä sitoutunutta hoitoa parantuakseen – tässäkään asiassa ei ole oikotietä onneen, vaan        paras lopputulos saavutetaan selvittämällä vaivan aiheuttaja, jota kautta päästään ”pureutumaan ytimeen” = oiretta ei saada poistetta aiheuttajaa hoitamatta.

Jalkaterveydestä yleisesti

Joskus äärimmäiset keinot saattavat helpottaa juuri sen pahimman yli.

Jalkaterveyden hoitaminen ja jalkaterveyden tutkimus on Suomessa edelleen ”lapsen kengissä” ja olenkin jatkuvasti yhteydessä ympäri maailmaa jalkaterveyden tutkijoihin, joilta saan käyttööni uusimman tiedon. Jalkaterveyden kartoitus on täysin kivuton ja kestää Podopolilla noin tunnin (mahdollisuuksien mukaan on kuitenkin hyvä varata hiukan liukumavaraa, jotta kartoitus saadaan tehtyä huolellisesti loppuun saakka silloinkin kun ohjaamista kertyy enemmän).

 

Jalkaterveyden kartoitus ei sisällä hoitotoimenpiteitä.

 

Usein säästetään työjalkineista – työjalkineita kuitenkin pidetään yhtäjaksoisesti pidempään jaloissa kuin muita jalkineita/vuorokausi. Työjalkine kannattaa hankkia ajatuksella ja ottaa käyttöön.

Nyt on oikea hetki tarttua asiaan, mikäli sinulle ei ole aiemmin tehty jalkaterveyden kartoitusta tai edellisestä kartoituksesta on yli vuosi aikaa.

Kysy minulta jalkaterveydestä – autan mielelläni.

Varaa aika tai tarkastele Podopolin vapaita aikoja.