Reumaattinen niveltulehdus

Tutkimus:

Derek Santos, Vicki Cameron Fiddes: Effects of Off-the-Shelf Foot Orthoses on Plantar Foot Pressures in Patients with Early Rheumatoid Arthritis. Journal of the American Podiatric Medical Association, marrask. 2014, vuosikerta:104, nro: 6, sivut: 610-616.

Tutkimus: Valmiiden jalkapohjan painetta tasaavien jalkaortoosien vaikutukset alkuvaiheen reumaattista niveltulehdusta sairastavilla.

Reumaattinen niveltulehdus muuttaa jalkaterän muotoa ja jalkapohjien kuormittumisen jakautumista.

Reumaattinen niveltulehdus vaikuttaa jalkoihin muuttamalla jalkateränmuotoa ja jalkapohjien kuormittumisen jakautumista. Em. tapahtuma on etenevä. Vähentämällä jalkaterän etuosan jalkapohjaan kohdistuvaapainetta voidaan vähentää kipua.

Tutkimuksessa mitattiin 35:lta alkuvaiheen reumaattista niveltulehdusta sairastavalta jalkaterän etuosan jalkapohjaan kohdistuva paine, jalkaterän etuosan kokonaispaineaika, ja iso- – pikkuvarpaan sekä jalkaterän keskiosan alustaa koskettavan osan pinta-ala. Tutkimukseen osallistuvilta analysoitiin avojaloin kävelyä, jalkineet jalassa kävelyä, ja kävelyä jalkaortoosien ollessa jalkineissa. Mittaustulokset tehtiin 3:n ja 6:n kuukauden kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta.

6:ssa kuukaudessa tutkimukseen osallistuneilla:
33%:lla jalkaterän etuosan jalkapohjaan kohdistuva paine väheni
33%:lla jalkaterän etuosan kokonaispaineaika lyheni

Yksilöllinen apuvälineistö puuttui

Kuinkahan paljon positiivisempi tutkimuksen lopputulos olisi ollut, jos kullekin tutkimukseen osallistuvalle olisi tehty tutkimuksen aikaiseen käyttöön yksilölliset, kunkin tutkimukseen osallistuvan jalkojen todelliset tarpeet kohdennetusti huomioivat, jalkaortoosit / pohjalliset? Ortoosien ja pohjallisten valintaanhan vaikuttavat jalkaterän malli, asiakkaan paino, jne. Nyt tutkimukseen osallistuneilla oli käytössään vain ”valmisortoosit”, joissa yksilölliset tarpeen eivät tulleet ollenkaan huomioiduiksi.

Tutkimuksen otos on pieni, mutta kaikki millä ehkäistään kipua ja nivelmuutosten etenemistä on hyvä asia – etenkin kun se hoituu helposti. Koska nivelmuutokset ovat eteneviä, kannattaa niiden hoitoon pureutua heti alkuvaiheessa, jolloin saavutetaan myös paras lopputulos.

Jalkaterveyden kartoittaminen antaa luotettavan tiedon jalkaterveyden sen hetkisestä tilasta ja mahdollistaa kohdennetun ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisy on aina vaivattomin, halvin ja kivuttomin keino pitää huolta jalkaterveydestä.

Varaa aika tai tarkastele Podopolin vapaita aikoja.