KÄNSÄ

= liikavarvas = nivelen/luisen ulokkeen kohdalla oleva kiilamainen, tarkkarajainen ihopaksunnos, joka tuntuu ”nappulaisena” (joskus voi olla liukunut nivelen alueelta hieman sivuunkin)

Känsä voi muoostua myös varpaiden päihin tai varvasväleihin.

Känsä ja syylä on joskus haasteellista erottaa toisistaan, mutta niiden hoito eroaa täysin; känsä vaatii useimmiten mekaanisen poistamisen, syylä voi joskus kadota itsestään tai vaatia hyvinkin pitkäjännitteisen poishoitamisen.

 

Känsä on tiivistä sarveismassaa ja tuntuu nappulamaiselle ihon paksuuntumalle jalkaterän luisen ulokkeen tai nivelen kohdalla. Känsä voi myös ”liukua” hieman sivuun em. paikoilta. Känsä kasvaa tarkkarajaisena ja kiilamaisesti ihon sisälle päin. Känsän ”sydämen” ympärillä on havaittavissa sisäkkäisiä renkaita. Kosteus pehmentää känsän (vrt. varvasväli ja hikoileva jalka).

Känsä muuttuu kivuliaaksi kun se kasvaa sisäänpäin ja aiheuttaa painetta alla olevan luun kalvoon. Känsä verisuonittuu ja hermottuu kroonistuessaan. Känsän aiheuttama kipu altistaa virheelliselle askeltamiselle ja sitä kautta virheelliselle pystyasennolle ja virheelliselle nivelten kuormittumiselle. Virheellinen nivelkuormitus johtaa pahimmillaan tekoniveleen. Ihon känsiintymiselle altistavat ikääntyminen, naissukupuoli, kuiva iho, varpaiden/jalkaterän virheasennot (vrt. esim. reuma) ja epäsopivat jalkineet. N. 75%:a ihmisistä saa känsän jossakin elämänsä vaiheessa ja se ei katoa itsestään – kuten syylä joskus.

Känsän ja syylä toisistaan erottaminen on toisinaan erittäin haasteellista myös jalkojen terveydenhoidon ammattilaiselle.

Säännöllinen ja tehokas jalkaterien rasvaaminen jalkojen hoitoon kehitetyillä voiteilla/ voidevaahdoilla ja kaikilta osiltaan sopivien jalkineiden/sukkien/pohjallisten käyttäminen suojaavat ihoa känsiintymistä vastaan. Varvasvälien pehmeitä känsiä voi ennaltaehkäistä käyttämällä päivittäin ohutta kerrosta pitkäkuituista lampaanvillaan varvasväleissä estämään hankautumista – edullinen ja nopea keino kohentaa jalkaterveyttään.

Mikäli epäilet, että jalkateriesi alueella on känsiä tai sinulla on selittämätöntä kipua jalkaterien alueella: ota yhteys jalkojen terveydenhoidon ammattilaiseen. Jalkaterveyden kartoittaminen on syytä suorittaa mahdollisimman pikaisesti, sillä känsien ilmaantuminen/kasvaminen loppuu vasta kun känsä on poistettu ja ihomuutosalue hoidettu. Känsän poistamisen jälkeen alue tervehtyy nopeasti ja alueella esiintynyt kipu loppuu lähes heti kun känsä on saatu poistettua. Känsän poistaminen on kivuton toimenpide.

Retkeilijän olennaiseen varustuksenn kuuluu hyvät, hiertämättömät ja jalat kuivina pitävät sukat sekä tarkoituksenmukaiset sopivan kokoiset jalkineet.

Känsä varpaanpäässä-kuva.

Pehmeä känsä-kuva.

Känsä ja syylä-kuva.

 

 

 

 

Varaa aika tai tarkastele Podopolin vapaita aikoja.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna