Down syndrooma ja jalkaterveys

 

Tutkimustietoa

Tutkimus: Polly QX Lim, Nora Shields, Nikolaos Nikolopoulos, Joanna T Barrett, Angela M Evans, Nicholas F Taylor, Shannon E Munteanu: The association of foot structure and footwear fit with disability in children and adolescents with Down syndrome. Journal of Foot and Ankle Research 2015, vuosikerta 8, nro:4.

 

Jalkaterien ja varpaiden pituudessa voi olla huomattaviakin eroja.

 

12.02.2015 julkaistussa tutkimuksessa oli tutkittu Down syndrooman vaikutuksia jalkaterveyteen. Tutkimukseen oli osallistunut 50 henkilöä, joista 22 oli tyttöjä ja 28 oli poikia. Tutkimukseen osallistujien iät vaihtelivat 5-vuotiaasta 18-vuotiaaseen.

 

* 76%:lla oli jalkavaivoja; lattajalat, vaivaisenluut tai pikkuvarpaiden epämuodostumia        * 58%:lla oli käytössään liian kapeat jalkineet
* 10%:lla oli käytössään jalkateränsä pituuteen nähden liian lyhyet jalkineet

Tutkimuksen lopputuloksena todetaan, että em. tyypilliset jalkavaivat eivät liity erityisesti Down syndroomaan, mutta epäsopivien jalkineiden käyttäminen heikentää merkittävästi jalkaterveyttä . Em. tutkimus on yksi tuoreimpia, joissa epäsopivien jalkineiden merkitys pääasiallisena jalkaterveyden heikentäjänä nousee jälleen selvästi esille.

Lapsen/nuoren hermojärjestelmä

Lapsen/Nuoren hermojärjestelmä ei välttämättä ole niin kehittynyt, että hän osaisi arvioida jalkineen sopivuutta jalkaansa, joten kysymisen sijaan aikuisen on käytettävä  mm. konkreettista mittaamista jalkineen sopivuutta arvioidessaan. Kun aikuinen lisäksi tietää lapsen / nuoren jalkaterän mallin ja rakenteen merkityksen riittävän tarkasti niin ollaan jo hyvällä matkalla onnistuneisiin jalkinehankintoihin.

 

 

Tunne jalkasi

Down syndrooma ei sinänsä ole este paljain jaloin liikkumiselle.

Asiakkaan on hyvä tuntea jalkansa, sillä tunnettu ja äärimmäisen valitettava tosiasia on, että jalkinemyyjien tehtävänä on myydä mahdollisimman paljon jalkineita, eikä perehtyä esittelemään ja myymään kunkin asiakkaan yksilöllistä jalkaterveyttä tukevia jalkineita. Asiakkaan on siis osattava itse määritellä reunaehdot jalkaterveytensä puolesta ja tarvittaessa ”äänestettävä jaloillaan” siirtymällä seuraavaan liikkeeseen! Jalkaasi sopimattoman jalkineen toistuva /pidempiaikainen käyttö jättää aina negatiiviset jäljet jalkaterveyteesi, vaikka niiden käyttöaikana ei mitään varoitussignaaleja tulisikaan huomanneeksi.

 

Jalkineen tärkeimmät ominaisuudet

Aina isovarvas ei ole pisin. Tämä tieto on hyvä huomioida jalkineita hankittaessa.

 

Myös aikuisen on jalkaterän pituuden lisäksi jalkinetta valitessaan huomioitava mm. jalkineen leveys, kärkitilavuus korkeus- ja leveyssuunnassa, kantakapin korkeus ja leveys, säätämismahdollisuus (nauhat/ tarrat ), jne. Jalkineen pituuden määrittää pidemmän jalkaterän mitta .

 

Huomioitavaa

Tervetuloa ennen jalkineostoksillelähtöä Podopolille jalkaterveyden kartoitukseen, jossa käydään läpi yksilöllisesti, sen hetkiseen jalkinevalintaan vaikuttavia seikkoja, ja tarvittaessa valmistan jalkinereseptin, jota sovittamalla jalkineisiin säästyy jo monelta turhalta epäsopivan jalkineen turhauttavalta sovittamiselta.

Varpaiden synnynnäisiä niveljäykistymiä ei voi apuvälineillä oikaista.

Minulla on runsaasti kokemusta  mm. erityislasten ja erityisnuorten  kanssa toimimisesta – lämpimästi tervetuloa!            Myös maksuton tutustumiskäynti onnistuu – sovitaan erikseen.

 

 

 

Kysy minulta jalkaterveydestä.

Downiaiset – Suomen Downin syndrooma ry. 

Video: 213-päivän video saameksi

Varaa aika tai tarkastele Podopolin vapaita aikoja.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna